Malo gledališče “Duško Radović” – gledališče za vse otroke!

Malo gledališče “Duško Radović” je bilo ustanovljeno leta 1948 kot Lutkovno gledališče LRS. Od leta 1968 deluje v prvem namenskem otroškem gledališču v Jugoslaviji, organiziranem v dveh odrih. Ustanova je repertoarno gledališče za otroke in mladino s stalnim ansamblom, ki pripravlja in postavlja predstave za otroke, mladino in odrasle.

Osnova programske zasnove so projekti, ki obravnavajo teme izobraževalnega in socialnega značaja, ki se ukvarjajo z aktualnimi problemi, s katerimi se danes soočajo otroci in mladostniki. Ustanova raziskuje nove gledališke oblike in izraze, vključno z različnimi lutkovnimi tehnikami, z namenom, da se čim bolj približa senzibilnosti sodobne mlade publike.

Predstave so namenjene: povezovanju otrok različnih narodnosti, ekonomskih in socialnih okolij; spodbujanje razmišljanja o spoštovanju drugih; podpora ohranjanju otrokovih pravic, strpnosti, priznavanju in spoštovanju različnosti. Poleg uprizarjanja predstav Zavod razvija aktiven odnos z občinstvom posebej za ta namen oblikovanih projektov s sodelovanjem ustreznih strokovnjakov za določene teme.

Uporaba številnih oblik, kot so lutke, gignole, lutke na palicah, senčno gledališče, maske, črno gledališče, abstrakcija, soočenje lutk in igralcev kot živih partnerjev, je omogočilo gojenje različnih žanrov.

www.malopozoriste.co.rs

https://www.facebook.com/malopozoriste1948

https://www.instagram.com/malopozoriste1948/

Related Posts

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja