Оsnovna škola “Ilija Birčanin” iz Beograda

Osnovna šola „Ilija Birčanin“ je bila zgrajena pred 55 leti v Beogradu, v občini Zemun. Velja za veliko šolo – okoli 1200 učencev in preko 100 zaposlenih. Ta šola se nahaja v posebnem večnacionalnem predmestju in izobražuje otroke različnih socialnih, konfesionalnih in etničnih pripadnosti. V tem predmestju je veliko Romov, razseljenih iz nehigienskih naselij v zadnjih desetih letih, pa tudi manjše število muslimanov, ki so se zaradi vojne sem priselili s Kosova. Šola in njeni zaposleni se trudijo, da bi jim pomagali pri vključevanju v družbo, jih podpirali in opolnomočili z delavnicami in obšolskimi dejavnostmi. Naša šola in njeni zaposleni poleg rednega osnovnošolskega izobraževanja nudimo podporo otrokom v socialno marginaliziranih skupinah, ki sodelujejo v različnih projektih in sodelujejo z drugimi ustanovami na področju izobraževanja, kulture in umetnosti. Cilj je, da čim več otrok konča osnovno šolo in se vpiše v srednjo.

Naša šola je kot organizacija sodelovala v projektu Preprečevanje otroških porok, ki ga vodi Unicef, nekateri naši zaposleni pa so sodelovali pri različnih projektih kot posamezniki. Projekt »Preprečevanje otroških porok« je bil namenjen ozaveščanju o otroških porokah v romski skupnosti v Srbiji, pri čemer aktivno deluje na zmanjševanju števila in stremi k popolni opustitvi te prakse. Nekaj ​​kolegov je sodelovalo v projektu »Opolnomočenje manjšin«, ki ga je podprla Evropska komisija v okviru programa Erasmus+. Ta projekt je potekal lani in so se lahko veliko naučili o različnih orodjih opolnomočenja, kako delati na preprečevanju nasilja, marginalizacije, socialne izključenosti in izboljšanju komunikacije, sodelovanja, gradnje skupnosti, premagovanja socialne anksioznosti itd. Glede na kontekst, z veseljem bi sodelovali v projektu.

Kolegi, ki bi zastopali našo organizacijo, so učitelji jezika in književnosti. Oba imata dolgoletne izkušnje pri delu z otroki iz občutljivih skupin kot tudi z otroki v procesu inkluzije. Sonja Bačilović je učiteljica angleškega jezika, Ana Marinović pa poučuje srbski jezik in književnost. Oba poučujeta tudi izobraževanje državljanov. Sonja Bačilović je članica šolskega tima za preprečevanje zgodnjih porok in šolskega tima, ki se ukvarja z nasiljem v šoli. Bila je del projekta, ki ga vodi Unicef ​​na temo preprečevanja zgodnjih porok in opuščanja šole, in ena od dveh učiteljic, ki sta sodelovali v omenjenem projektu »Opolnomočenje manjšin«. Ana Marinović je z različnimi delavnicami s svojimi učenci organizirala vrstniško izobraževanje o spoštovanju drugačnosti in delavnice o tradicionalnih načinih izobraževanja in stereotipov. Udeležila se je več delavnic in seminarjev na temo inkluzivnega izobraževanja in dela z otroki s posebnimi potrebami.

Related Posts

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja